Ställningstagande: Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt på vissa tjänster i samband med byggnation

En bedömning av om lyftarbeten i samband med husflyttning omfattas av omvänd skattskattskyldighet eller inte måste avgöras i varje enskilt fall.
Source: Rättslig vägledning