Ställningstagande: Omsättning av blod eller organ från människor, mervärdesskatt

Omsättning av blod, delar av blod, organ, delar av organ samt vävnader och celler från människor kan omfattas av undantag från skatteplikt. En förutsättning för att undantaget ska vara tillämpligt är att produkterna direkt är avsedda att användas för terapeutiska ändamål.
Source: Rättslig vägledning