Ställningstagande: Omdisponering av lämnad utdelning till koncernbidrag är inte giltigt för räkenskapsår som påbörjats den 1 januari eller senare

Source: Rättslig vägledning