Ställningstagande: Omarbetat ställningstagande om kontrolluppgift för ränta och skatteavdrag vid utlåning mellan privatpersoner via en digital plattform efter HFD 2021 ref. 27

Skatteverket anser att kontrolluppgift ska lämnas på den beskattningsbara ränteinkomsten som tillgodoförs långivaren. Underlaget för skatteavdrag är samma räntebelopp som ska anges i kontrolluppgiften.
Source: Rättslig vägledning