Ställningstagande: Ny tillämpningsinformation har lämnats

Nytt datum gäller för tillämpningsinformationen till ställningstagandet om startpeng till alla i tävlingssammanhang.
Source: Rättslig vägledning