Ställningstagande: Ny tillämpningsinformation har lämnats för ställningtagandet avseende startpengar i tävlingssammanhang

Nytt datum gäller för tillämpningsinformationen till ställningstagandet.
Source: Rättslig vägledning