Ställningstagande: Ny tillämpningsinformation har lämnats avseende startpengar i tävlingssammanhang

Nytt datum gäller för tillämpningsinformationen till ställningstagandet om startpeng till alla i tävlingssammanhang.
Source: Rättslig vägledning