Ställningstagande: Motions- och friskvårdsförmåner via internettjänster är att jämställa med enklare slag av motion eller friskvård som en arbetsgivare skattefritt kan bekosta

Ställningstagandet innebär en utökad möjlighet att utföra skattefri motions- eller friskvårdsaktivitet, exempelvis yogaträning, via internettjänst i bostaden.
Source: Rättslig vägledning