Ställningstagande: Motion och friskvård i olika former

Ställningstagandet ersätter ställningstagandet Friskvårdsbidrag – när de anställda själva får välja, dnr. 202 39595-18/111. De rättsliga bedömningarna har inte ändrats, med undantag för de beloppsmässiga konsekvenser för skatte- och avgiftsplikt som domen från HFD innebär.
Source: Rättslig vägledning