Ställningstagande: Mineralstenar indränkta i smaksatt vätska är inte skattepliktiga för tobaksskatt

Source: Rättslig vägledning