Ställningstagande: Mervärdesskatt vid kundförluster med anledning av covid-19-pandemin

Under den pågående pandemin kan det under vissa förutsättningar presumeras att kunden saknar möjlighet att betala sin skuld.
Source: Rättslig vägledning