Ställningstagande: Mervärdesskatt vid kundförluster med anledning av covid-19-pandemin – förlängd tidsperiod

Tidsperioden under vilken fakturan ska ha ställts ut har förlängts till den 31 december 2021.
Source: Rättslig vägledning