Ställningstagande: Mervärdesskatt vid import som tagits ut av Tullverket då Skatteverket är rätt beskattningsmyndighet; avdragsrätt

Avdragsrätt för importmoms.
Source: Rättslig vägledning