Ställningstagande: Mervärdesskatt för egenanställningsföretag

Source: Rättslig vägledning