Ställningstagande: Merkostnadstillägg eller medföljandetillägg som betalas ut under semestern till statligt anställd som är utstationerad ska inte tas upp till beskattning

Merkostnadstillägg eller medföljandetillägg som betalas ut under semestern till statligt anställd som är utstationerad ska inte tas upp till beskattning. Skattefriheten gäller oavsett var man befinner sig på semestern.
Source: Rättslig vägledning