Ställningstagande: Medlemmens beskattning av bostadsförmån vid förändring av bostadsföretagets skatterättsliga status

Ställningstagandet behandlar medlemmens beskattning då ett bostadsföretag ändrar karaktär från ett s.k. oäkta bostadsföretag till ett privatbostadsföretag, eller vice versa
Source: Rättslig vägledning