Ställningstagande: Marknadsvärde för noterade tillgångar, derivat och fondandelar med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2

För bl.a. kontrolluppgiftsrapportering med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2 behövs värden på tillgångar. Skatteverket anser att vissa allmänna riktlinjer bör användas för att beräkna marknadsvärdet på noterade tillgångar, derivat och fondandelar.
Source: Rättslig vägledning