Ställningstagande: Lotteri- och spelverksamhet som bedrivs i enkelt bolag

Ställningstagandet ger vägledning för bedömningen av när en lotteri- och spelverksamhet kan anses bedrivas i enkelt bolag.
Source: Rättslig vägledning