Ställningstagande: Lägerarrangemang, mervärdesskatt

Sidan Tjänster som har samband med idrott har uppdaterats med anledning av ett ställningstagande om lägerarrangemang.
Source: Rättslig vägledning