Ställningstagande: Lägerarrangemang eller liknande, mervärdesskatt

Lägerarrangemang kan i vissa fall ses som ett enda tillhandahållande och i andra fall som flera olika tillhandahållanden.
Source: Rättslig vägledning