Ställningstagande: Kursvinster på skulder ska bara beskattas i kapital om skulden kan liknas vid ett lån

Skulden ska uppkomma genom ett avtal som medför att den betalningsskyldiga får något i utbyte för att ikläda sig en förpliktelse att betala ett visst belopp. Skulder i form av t.ex. böter, skadestånd eller skatter kan inte jämställas med ett lån.
Source: Rättslig vägledning