Ställningstagande: Kostnadsersättning för bilresor till begränsat skattskyldig styrelseledamot

Samma beloppsgräns som gäller för kostnadsersättning för resa med egen bil eller förmånsbil till en obegränsat skattskyldig ska tillämpas för kostnadsersättning till en begränsat skattskyldig styrelseledamot som beskattas enligt SINK.
Source: Rättslig vägledning