Ställningstagande: Kontrolluppgift för ränta vid utlåning mellan privatpersoner via en digital plattform

Kontrolluppgift ska lämnas på den ränta som långivaren har fått enligt låneavtalet utan avdrag för eventuella avgifter som långivaren har betalat till förmedlingsföretaget.
Source: Rättslig vägledning