Ställningstagande: Kommunerna och bestämmelserna om omvänd skattskyldighet för inköp av byggtjänster

För kommuner som i sin ekonomiska verksamhet inte bara tillfälligt tillhandahåller byggtjänster gäller omvänd skattskyldighet för inköp av byggtjänster, även om inköpet ska användas för icke-ekonomisk verksamhet.
Source: Rättslig vägledning