Ställningstagande: Kapitalvinstbeskattning vid överföring av kryptotillgång till en plattform för utlåning, byte eller förvaring

Skatteverket anser att utlåning av bitcoin eller liknande fungibla kryptotillgångar innebär att det har skett en avyttring. Även överföring av kryptotillgång till en likviditetspool i utbyte mot en token innebär att tillgången har avyttrats.
Source: Rättslig vägledning