Ställningstagande: Kapitalvinstbeskattning vid förändring av bostadsrätt

Ställningstagandet svarar på frågan hur en förändring av en bostadsrätt ska beskattas i olika situationer med hänsyn till bl.a. nyare praxis från Högsta förvaltningsdomstolen.
Source: Rättslig vägledning