Ställningstagande: Kapitalvinst – grundförbättring vid byte av fönster på privatbostadsfastighet

Source: Rättslig vägledning