Ställningstagande: Kan ersättning SINK-beskattas när det finns beslut om skattelättnad för utländska nyckelpersoner m.fl.?

Skattelättnader tillämpliga på en begränsat skattskyldig som väljer beskattning enligt IL.
Source: Rättslig vägledning