Ställningstagande: Kan ersättning SINK-beskattas när det finns beslut om skattelättnad för utländska nyckelpersoner m.fl.

Begränsat skattskyldiga personer som väljer beskattning enligt IL omfattas av bestämmelserna om skattelättnader förutsatt att det finns ett beslut från Forskarskattenämnden.
Source: Rättslig vägledning