Ställningstagande: Investeraravdrag och avsaknad av ett godkännande av Europeiska kommissionen under del av år 2020

Skatteverket kan inte godkänna avdrag för investeringar i företag enligt reglerna för investeraravdrag för andelar förvärvade under perioden den 1 januari till och med den 31 juli 2020.
Source: Rättslig vägledning