Ställningstagande: Internationella vägtransporter – fråga om skatteavdrag på ersättning för arbete i Sverige till utländsk juridisk person

Den som betalar ut ersättning för internationell vägtransport till eller från Sverige till en utländsk juridisk person som saknar fast driftställe i Sverige kan låta bli att göra skatteavdrag på utbetalad ersättning för arbete.
Source: Rättslig vägledning