Ställningstagande: Innebörden av att arbetsgivaren hör hemma inom EES i den s.k. oceanfartsregeln i 3 kap. 12 § IL

Som arbetsgivare ska ses den som arbetstagaren har anställningskontrakt med och som leder och har ansvar för arbetet. För att arbetsgivaren ska höra hemma inom EES ska denna bedriva sin verksamhet från en verklig etablering inom EES.
Source: Rättslig vägledning