Ställningstagande: Inkomst av arbete ombord på fartyg som saknar kontrakt utförs inte i internationell trafik och omfattas inte av artikel 15 punkt 3 i det nordiska skatteavtalet.

Source: Rättslig vägledning