Ställningstagande: Inkomst av arbete ombord på fartyg som saknar kontrakt och omfattas inte av artikel 21 punkt 7 c i det nordiska skatteavtalet.

Source: Rättslig vägledning