Ställningstagande: Ingen kontrolluppgift när en Swishbetalning registrerats som annat betalningsmedel än Swish

Skatteverket anser att det saknas grund för att ta ut kontrollavgift när en Swishbetalning har registrerats i ett kassaregister som något annat betalningsmedel än Swish.
Source: Rättslig vägledning