Ställningstagande: Idrottslig verksamhet, mervärdesskatt

Sidan Vad är idrott enligt ML? har skrivits om med anledning av ett ställningstagande som behandlar tolkningen av begreppet idrottslig verksamhet i ML.
Source: Rättslig vägledning