Ställningstagande: I vilken form fakturor ska bevaras

Ett företags underlag för avdragsrätt för ingående skatt utgörs av de fakturor som företaget är skyldigt att bevara.
Source: Rättslig vägledning