Ställningstagande: Hur ska utdelning och del av vinst från annat koncernföretag behandlas i vissa poster som ingår i en land-för-land-rapport?

Betalningar som behandlas som utdelning i betalarens hemland och belopp som representerar hela eller en del av vinsten för ett annat koncernföretag ska inte ingå i vissa poster i en land-för-land-rapport. Motsvarande gäller skatt på sådant belopp.
Source: Rättslig vägledning