Ställningstagande: Holdingbolag – avdragsrätt för mervärdesskatt

Ställningstagande: Holdingbolag – avdragsrätt för mervärdesskatt. Ett nytt ställningstagande som ersätter ställningstagandet med samma namn från den 7 oktober 2016, dnr 131 435175-16/111, har publicerats. Ställningstagandet behandlar inte längre avdragsrätt för kostnader i samband med försäljning av aktier. I övrigt innebär det nya ställningstagandet ingen ändring i sak.
Source: Rättslig vägledning