Ställningstagande: Gränsdragningen mellan skattepliktig och skattefri förmån vad gäller rehabilitering, förebyggande vård och företagshälsovård

Läkarundersökningar, röntgen, operationer m.m. är hälso- och sjukvård som inte omfattas av skattefriheten för rehabilitering, företagshälsovård eller förebyggande behandling. Om arbetsgivaren utger sådan förmån är den skattepliktig för mottagaren.
Source: Rättslig vägledning