Ställningstagande: Godkännande som upplagshavare vid fusion av aktiebolag, punktskatt

Skatteverket anser att ett godkännande som upplagshavare enligt LTS inte övergår till det övertagande aktiebolaget vid fusion.
Source: Rättslig vägledning