Ställningstagande: Godkännande som skattebefriad förbrukare vid fusion av aktiebolag, punktskatt

Skatteverket anser att ett godkännande som skattebefriad förbrukare enligt LSE inte övergår till det övertagande aktiebolaget vid fusion.
Source: Rättslig vägledning