Ställningstagande: Godkännande som registrerad avsändare vid fusion av aktiebolag, punktskatt

Skatteverket anser att ett godkännande som registrerad avsändare enligt LTS inte övergår till det övertagande aktiebolaget vid fusion.
Source: Rättslig vägledning