Ställningstagande: Godkännande som lagerhållare vid fusion av aktiebolag, punktskatt

Skatteverket anser att ett godkännande som lagerhållare enligt LTS inte övergår till det övertagande aktiebolaget vid fusion.
Source: Rättslig vägledning