Ställningstagande: Godkännande som frivilligt skattskyldig vid fusion av aktiebolag, punktskatt

Skatteverket anser att ett godkännande som frivilligt skattskyldig enligt LSE inte övergår till det övertagande aktiebolaget vid fusion.
Source: Rättslig vägledning