Ställningstagande: Geografisk avgränsning av oceanfartsområdet i 3 kap. 12 § IL.

Högsta förvaltningsdomstolen anser att fartygets geografiska position är avgörande för om det ska anses vara i oceanfart och att de hamnar som angörs saknar betydelse.
Source: Rättslig vägledning