Ställningstagande: Gas som matas ut från ett naturgasnät i ett annat EU-land och transporteras till Sverige kan anses vara biogas enligt lagen om skatt på energi

Sådan gas som förts in till Sverige och som skattemässigt ansetts vara biogas vid tillämpningen av 4 kap. 1 § 5 lagen om skatt på energi, ska anses vara biogas även vid tillämpningen av bestämmelser om skattebefrielse för biogas.
Source: Rättslig vägledning