Ställningstagande: Gas som en godkänd lagerhållare förvärvat i ett annat land och som utanför Sverige matats in på naturgassystemet

Sådan gas kan under vissa förutsättningar anses ha förts in på det svenska naturgasnätet via kopplingen till det danska naturgasnätet.
Source: Rättslig vägledning