Ställningstagande: Friskvårdsbidrag – proportionering utifrån arbetstid

En arbetsgivare bör med bibehållen skattefrihet kunna proportionera friskvårdsbiraget utifrån de anställdas arbetstid.
Source: Rättslig vägledning