Ställningstagande: Fråga om växa-stöd i några fall

Skatteverket anser inte att enkla bolag omfattas av växa-stödet.
Source: Rättslig vägledning